Kulturni objekti

Občinski svet Občine Železniki je dne 22. 1. 1997 sprejel sklep št. 293
o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture.

 

 objekt naslov 
 Kulturni dom Železniki Trnje 39, Železniki
 Muzej Železniki Na plavžu 58, Železniki 
 Kulturni dom Selca - Krekov dom Selca 88, Selca
 Kulturni dom Zali Log Zali Log, Železniki
 Osnovna šola Podlonk Podlonk 11, Železniki
 Osnovna šola Martinj Vrh Martinj Vrh 20, Železniki
 Groharjeva hiša Sorica Spodnja Sorica 18, Sorica
 Kulturni dom Sorica Spodnja Sorica 6, Sorica
 Osnovna šola Zabrdo Zabrdo 1, Sorica
ISKALNIK PO VSEBINI

PROJEKTI
ANKETA
OGLAŠEVANJE