Predstavitev

 

Muzejska zbirka v Železnikih je v lasti Muzejskega društva Železniki, stavba pa v lasti občine Železniki. Nahaja se v fužinarski hiši iz prve polovice 17. stol., Plavčevi hiši. Občina preko Javnega zavoda Ratitovec skrbi za materialne stroške ter sredstva za plače zaposlenih. V prostorih muzeja je tudi Turistično informacijski center, kjer lahko kupite spominke ter predvsem čipke iz Železnikov.

V pritličju si lahko ogledate železarski oddelek. Prikazana je skoraj 600 - letna zgodovina železarstva od kopanja železove rude, transporta in taljenja, predelave surovega železa v fužini v polizdelke in izdelava končnih izdelkov v kovačnici ali vigenjcu. Predelovalna obrata fužina in vigenjc sta prikazana z delujočo maketo.

V prvem nadstropju je lesarski oddelek, ki prikazuje dejavnosti in obrti, ki so se razvijale kot železarstvu spremljajoče dejavnosti. Zbirke sodarstvo, "kuhanje" oglja, žagarstvo ter izdelava kritine iz skrilja so prav tako popestrene z originalnimi orodji in maketami.

V drugem nadstropju pa so zbirke, ki prikazujejo splošnejšo zgodovino kraja: pričetek in razvoj čipkarstva, različnih društev, zbirka o NOB v Selški dolini ter spominska soba našega rojaka, akademika prof. dr. Franceta Koblarja.

Na trgu pred muzejem si lahko ogledate tehniški spomenik plavž, peč za taljenje železove rude, edini ohranjen objekt iz časa železarstva v kraju, pomemben slovenski tehniški spomenik.

ISKALNIK PO VSEBINI

PROJEKTI
ANKETA
OGLAŠEVANJE