Muzejsko društvo Železniki

ZBORNIK SELŠKE DOLINE žELEZNE NITI 

GALERIJSKA DEJAVNOST 

MUZEJ 


 

(O)ŽIVELA KULTURA!

V okviru projekta (O)ŽIVELA KULTURA bomo v Muzeju Železniki na novo postavili zbirke sodarstvo, oglarstvo, gozdarstvo - drvarjenje.

Projekt se izvaja v okviru načrta izvedbenih projektov za leto 2011 za koriščenje sredstev LEADER (Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 - sredstva LEADER, 4. razvojna os) na območju Lokalne akcijske skupine Loškega pogorja in bo sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nacionalnih sredstev ter iz sredstev projektnih partnerjev. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 


Projektni partnerji: Občina Žiri, Občina Gorenja vas - Poljane, Muzejsko
društvo Železniki.

Povezave:

Muzej Žiri

Kulturni center slikarjev Šubic

 

 


PETER POLAJNAR - ČASTNI OBČAN OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2011

Dolgoletni član MD Železniki Peter Polajnar je s sklepom občinskega sveta Občine Železniki postal častni občan Občine Železniki.

Iskrene čestitke.


MUZEJSKI IZLET 2011

Strokovne ekskurzije so pomemben vidik društvene dejavnosti. Gre zadruženje, neformalno izobraževanje članov in ne nazadnje popularizacijo
kulturne in naravne dediščine. Člani MD Železniki smo se 7. maja 2011 podali v slovensko Istro. Morje smo tokrat gledali bolj od daleč, zato pa druge stvari bolj pobliže in podrobno. Obiskali smo meščansko in kmečko okolje Istre, srečali smo se z meščansko in kmečko stavbno dediščino, s kmečkim in meščanskim načinom življenja.

V Pokrajinskem muzeju Koper, ki letos praznuje 100 obletnico
ustanovitve, smo se seznanili z bogato kulturno dediščino južne Primorske.
Zanimiv je bil sprehod med predmeti premične kulturne dediščine v čudoviti
baročni palači Belgramoni Tacco v središču Kopra, kjer se nahaja muzej. V
muzeju hranijo bogato arheološko, umetnostno, kulturnozgodovinsko in etnološko zbirko ter zbirko novejše zgodovine. Na notranjem dvorišču muzeja je urejen lapidarij, kjer so na ogled kamniti spomeniki od antike do baroka.

Po ogledu muzejskih zbirk in sprehodu po starem delu Kopra smo se
zapeljali v Šavrinska Brda. V vasi Sveti Peter smo si ogledali značilno istrsko
kmečko hišo, Tonino hišo. V pritličju etnološke zbirke je predstavljeno
oljarstvo, dejavnost, ki je še vedno zelo razširjena v Istri. V Tonini hiši je
poleg oljarne iz 19. stoletja v prvem nadstropju na ogled še kmečka kuhinja in soba, kjer je predstavljen način življenja istrskega kmeta nekdaj.

Iz Šavrinskih Brd smo se spustili do Dragonje in naprej v Sečoveljske
soline. Muzej solinarstva, ki spada pod okrilje Muzeja Sergeja Mašere Piran, se nahaja v enonadstropni hiši, ki je služila bivanju solinarjeve družine, in v
pripadajočem pritličnem skladišču soli. V času našega obiska se je v Piranu in solinah odvijal solinarski praznik kot spomin na čase, ko so  solinarske družine na sv. Jurija odhajale na sezonsko delo v soline. Po kosilu v gostilni na Belem križu smo se pridružili še prazničnemu dogajanju v Piranu.


Muzejski izlet smo zaključili s sprehodom po ozkih srednjeveških piranskih ulicah in z vzponom do prelepega razgleda na Tržaški zaliv pri baročni cerkvi sv. Jurija nad Piranom.

MUZEJSKI IZLET  2010

Po nekajletnem premoru in po številnih pobudah naših članov smo letos spet pripravili muzejski izlet.

Odločili smo se, da obiščemo Gornjesavsko dolino, ki ima z našo Selško precej skupnega. Obe dolini je močno zaznamovalo železarstvo in prav Gornjesavski muzej Jesenice na Stari Savi z železarsko in etnološko zbirko je bil naš prvi postanek.

Po ogledu zbirk v Ruardovi graščini in v Kasarni, kjer je bil na ogled tudi meteorit z Mežakle, smo se sprehodili po botaničnem vrtu na Pristavi v Javorniškem Rovtu.

V Ratečah v Kajžnikovi hiši smo si ogledali stalno etnološko zbirko in gostujočo zbirko Tehniškega muzeja Bistra Leteči človek-Stanko Bloudek.

Strokovni del muzejskega izleta smo sklenili s poznim kosilom v Koči na Gozdu.

ZBORNIK ŽELEZNE NITI

Izšla je 6. številka zbornika za Selško dolino Železne niti. 

Prodaja: Muzej Železniki in Trgovina Nika šiv

Cena: 20 evrov, za člane MD Železniki 16 evrov

PLAKETA OBČINE 2009

Ob 30-letnici samostojnega delovanja Muzejskega društva Železniki in ob 40-letnici muzeja v Železnikih je Muzejsko društvo Železniki 30.6.2009 prejelo plaketo občine Železniki.

Predlagatelj: Svet Javnega zavoda Ratitovec

ISKALNIK PO VSEBINI

ANKETA
OGLAŠEVANJE