Javni natečaji

 

 

 

ZADNJI JAVNI NATEČAJ JE POTEKAL LETA 2009 : 

Javni zavod Ratitovec

v sodelovanju  z

Občino Železniki

razpisuje

 

javni natečaj

za IDEJNO REŠITEV

PRENOVE PLAVALNEGA BAZENA ŽELEZNIKI

Z VSEMI UPORABNIMI POVRŠINAMI

območje urejanja na parc. št. 791/2, 834/13, 791/4, 834/29, k.o. Studeno

Razpisna dokumentacija :

Sklop A:        Osnovni podatki o natečaju

Sklop B:        Natečajni pogoji

Sklop C:        Natečajni izdelki

Sklop D1:      Uradna lokacijska informacija, 21.10.2009

1. del, 2. del

Sklop D2:      Vsebinska izhodišča za prenovo plavalnega bazena

 

 

Zaključno poročilo

Zapisnik 1. seje gradbenega odbora

Zapisnik 2. seje gradbenega odbora 

Zapisnik 3. seje gradbenega odbora

Zapisnik 4. seje gradbenega odbora

Avtorji izdelkov:

1. nagrada - enakovredna: Vloga - velika

Maja Dolinar, štud. arh.

Igor Hrelja, štud. arh.

Erika Hrovat, štud. arh.

Samo Salihović, štud. arh.

Janja Štibernik, štud. arh.

Marta Vrankar, štud. arh.

 

1. nagrada - enakovredna: Vloga - BSF

Bojan Rihtaršič, u.d.i.a.

 

2. nagrada: Vloga - Gaser

Mitja Gaser, u.d.i.a.

Zana Starovič Volk, mag. inž.arh.

Boštjan Češarek, u.d.i.a.

Andrej Demšar, štud. arh.

 

3. nagrada - enakovredna: Vloga - 20390

API ARHITEKTI d.o.o.

Petra Šimnovec

Jaka Birsa

Marko Stanovnik

Uroš Jovičić

 

3. nagrada - enakovredna: Vloga - 10201

izr. prof. dr. Boris Leskovec, u.d.i.a.

asist. Andrej Mahovič, u.d.i.a.

Sodelavci:

izr. prof. dr. Sašo Medved, u.d.i.s.

Uroš Pičulin, u.d.i.a.

Zdenka Frelih

ISKALNIK PO VSEBINI

PROJEKTI
ANKETA
OGLAŠEVANJE