(O)živela kultura!

Projekt »(O)živela kultura!« je nastal v letu 2011, ko smo se povezali trije projektni partnerji na območju Lokalne akcijske skupine Loškega pogorja: Muzejsko društvo Železniki, Občina Žiri in Občina Gorenja vas-Poljane. Naš namen je bil oblikovati skupen projekt na področju ohranjanja dediščine našega podeželja, in rdeča nit, ki nas je povezala, je muzejska dejavnost.

Projekt se je odvijal v Muzeju Železniki, kjer je bila pripravljena nova razstava o sodarstvu, oglarstvu, gozdarstvu in furmanstvu, v Kulturnem centru slikarjev Šubic v Poljanah, kjer je nastala razstava o slikarjih rodbine Šubicev, ter v Muzeju Žiri, kjer je nastala razstava Žiri in Žirovci skozi čas.Vzporedno s postavitvijo razstav so nastali novi programi delavnic oz. drugih programov. Projekt je zaključen v letu 2013.

Projektni partnerji smo razmišljali tudi o položaju tovrstnih ustanov, ki nimajo pogojev, da bi bile vključene v državno muzejsko mrežo, vendar pa s svojo široko paleto dejavnosti,med katerimi ima muzejska vidno vlogo, predstavljajopomemben kulturni centerza lokalno okolje. Z medsebojnim povezovanjem in združenimi promocijskimi aktivnostmi postajamo bolj prepoznavni in lažje opozorimo nase tudi v širšem kulturnem prostoru.


Več si lahko preberete v predstavitveni brošuri.

Projekt se je izvajal v okviru 1. načrta izvedbenih projektov za leto 2011 za koriščenje sredstev LEADER (Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 - os 4 - sredstva LEADER) na območju Lokalne akcijske skupine loškega pogorja, in je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nacionalnih sredstev ter iz sredstev projektnih partnerjev. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Administrativni in finančni vodja LAS loškega pogorja je Razvojna agencija Sora, d.o.o.

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

 

Financerji, podporniki in projektni partnerji:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Razvojna agencija Sora

Lokalna akcijska skupina LAS Loškega pogorja

Občina Gorenja vas - Poljane 

Občina Žiri


Občina Železniki

Muzejsko društvo 
Žiri

Kulturni center 
slikarjev Šubic


Muzejsko društvo
Železniki

Javni zavod Ratitovec
Železniki

 

Povezave: 

 

 

 

ISKALNIK PO VSEBINI

PROJEKTI
ANKETA
OGLAŠEVANJE