Loading...

Druge muzejske zbirke

DRUGE MUZEJSKE ZBIRKE

Kulturno dediščino najbolje varujejo ljudje sami, vendar jo morajo prepoznati in se zavedati njenega izjemnega pomena za kulturno identiteto. Zato so za to dediščino ključnega pomena muzejske zbirke, ki sistematično zbirajo, varujejo, predstavljajo in popularizirajo gradivo. Muzejske zbirke v občini Železniki so v Železnikih, v Sorici, v Davči, v Dražgošah in v Selcih. V Muzeju Železniki zanje skrbijo strokovni muzejski delavci, ostale zbirke pa so organizirane v društvenih okvirih.

Muzej Železniki, Na plavžu 58, Železniki, T: +386 (0)4 514 73 56
Groharjeva hiša v Sorici, Sp. Sorica 18, Sorica, T: +386 (0)4 519 71 96
Etnografska zbirka v Davči, Davča 22, Železniki, T: +386 (0)31 299 768
Dom Cankarjevega bataljona v Dražgošah, Dražgoše 75, Železniki T: +386 (0)4 514 68 35
Gasilska zbirka v Selcih, Selca  22, Selca

Čipkarska šola Železniki deluje v okviru Osnovne šole Železniki. Skrbi za ohranjanje tradicije in za posredovanje znanja klekljanja mlajšim generacijam.
Čipkarska šola Železniki, Otoki 13, Železniki