Loading...

Muzejsko društvo Železniki

MUZEJSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI

Začetki društva segajo v sredino šestdesetih le 20. stoletja, ko so se nekateri domačini zbrali in povezali v prizadevanjih ohranitve  tehniške dediščine Selške doline. Od leta 1965 so delovali organizirano kot Pododbor Železniki Muzejskega društva Škofja Loki. Leta 1979 je bilo ustanovljeno samostojno Muzejsko društvo Železniki. Društveni člani so pričeli urejati gradivo in prostore v fužinarski Plavčevi hiši, kjer so 31. avgusta 1969 odprli prvo muzejsko zbirko v Železnikih. 

Občina Železniki je leta 2004 ustanovila Javni zavod Ratitovec in mu dala v upravljanje stavbo muzeja in nanj prenesla zaposlena v muzeju. Zbirke Muzeja Železniki so v lasti Muzejskega društva Železniki. Skupaj z zaposlenima muzejskima delavcema društvo zbirke vestno obnavlja in vzdržuje.

Področja delovanja Muzejsko društvo Železniki:
  • vključeno v delovanje Muzeja Železniki
  • priprava likovnih in čipkarskih razstav v galeriji Muzeja Železniki
  • izdajanje zbornika Selške doline Železne niti
  • popularizacija arheološkega najdišča: gradišče Štalca – začetek železarstva v Selški dolini