Loading...

Zbornik Selške doline - Železne niti

ZBORNIK SELŠKE DOLINE - ŽELEZNE NITI

Muzejsko društvo Železniki od leta 2004 izdaja zbornik Železne niti. Izhaja enkrat na leto. Vsebuje članke z zgodovinskega, naravoslovnega in kulturnega področja, predstavlja osebnosti in dogodke, vezane na Selško dolino. 

Zborniki Železne niti so dostopni tudi v digitalni obliki na portalu Digitalne knjižnice Slovenije - dLib.si. 

Železne niti na dLib.si


Železne niti 20

Predstavitev 20. številke zbornika Železne niti je bila 24. 11. 2023 v Kulturnem domu Železniki. 

Foto: Simon Benedičič