Loading...

Mladinska društva

MLADINSKA DRUŠTVA

MLADINSKA DRUŠTVA OBČINE ŽELEZNIKI: 

Mladinski svet Železniki

Češnjica 54
4228 Železniki

http://www.msz.si/

 

Zavod Snop
Češnjica 54
4228 Železniki

http://www.snop.si/

 

Klub študentov Selške doline
Na Kresu 25
4228 Železniki 

http://www.klub-kssd.si/

 

Društvo tabornikov
Rod zelene sreče Železniki

Trnje 39

4228 Železniki

http://rzs.rutka.net/

 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
podružnica Železniki 1
Trnje 23 
4228 Železniki 

http://zelezniki1.skavt.net/

 

Zavod Modrin
svetovalno - izobraževalni zavod za starše
Jesenovec 7a
4228 Železniki

http://www.zavod-modrin.si/