Loading...

Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO IN VIZIJA

V Javnem zavodu Ratitovec si bomo prizadevali za kvalitetnejše in aktivnejše življenje prebivalcev iz občine Železniki na vseh področjih svojega delovanja, zato bomo:

  • pomagali pri organizaciji ali bomo organizirali razne prireditve za občane in se po svojih najboljših močeh trudili pomagati vsem društvom,
  • s svojim delom spodbujali in vplivali na razvoj športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Železniki,
  • s svojo dejavnostjo ustvarjali materialne, programske in kadrovske pogoje za razvoj športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Železniki,
  • odgovorno skrbeli za strokovnost in kvaliteto storitev, ki jih bomo opravljali ali pomagali opravljati za ustanovitelja, uporabnike, poslovne partnerje, zaposlene in druge udeležence,
  • racionalno ravnali s sredstvi, ki so pridobljena iz občinskega proračuna,
  • gospodarno upravljali s športnimi, kulturnimi, turističnimi in drugimi objekti, ki so nam zaupani v upravljanje,
  • informirali javnost občine Železniki in širšo javnost z informacijami, ki se nanašajo na področja športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Železniki,
  • igrali povezovalno vlogo z znanstveno-raziskovalnimi organizacijami za spodbujanje razvoja športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Železniki.

VIZIJA

Vizija zaposlenih v Javnem zavodu Ratitovec je :

RAZVOJ IN DELO NA PODROČJIH, ZA KATERE SMO ZADOLŽENI IN ODGOVORNO UPRAVLJANJE Z OBJEKTI KATERI SO NAM ZAUPANI.

 

                                                           Odgovornost  
Šport                                                   Dejavnost
                                                            Društva 
Kultura                                                Odprtost  
                                                            Razumevanje
Turizem                                               Občani
                                                            Prilagajanje
Mladina                                               Podpora  
                                                            Skrbnost 

                           Povezovanje
Slovenija                                               Slovenci
Evropa                                                  Tujci

 

Vizija v športu:

Pripravljati in sodelovati v razvoju športa na občinskem nivoju. Pomagati društvom pri izvedbi različnih športnih dogodkov in izvajati kvalitetna športna tekmovanja in dogodke v lastni režiji. Na športnem področju bomo poskrbeli tudi za koordinacijo izvajanj in izvedbo občinskih prvenstev. Prizadevali se bomo čim bolj povezati športna društva in klube med seboj, da bodo v sožitju in z dobrim delom ustvarjali zdravo in močno mladino ter dosegali odlične rezultate na tekmovanjih v in izven naše občine oz države. 
 

Vizija v turizmu:

Sodelovati v razvoju na področju turizma v Občini Železniki in z vsemi možnimi sredstvi in dejanji slediti strategiji. Skušali bomo povezati male turistične ponudnike tako na področju gostinstva in prenočišč, kot tudi ponudnike različnih dejavnosti oz. programov. Skušali bomo izvajati lastne turistične programe, ki se bodo nanašali na turizem v celotni selški dolini in v katere bomo vključevali omenjene ponudnike. Naš cilj je dodatno povečati število postelj v obliki apartmajev, ker selška dolina prav družinam ali manjšim skupinicam ponuja odlične možnosti sprostitve, razvedrila v mirnem okolju, kjer se človek lahko sprosti na zelenih travnikih, med gozdovi, v hribih in gorah. Preko športa, znamenitosti, kulture, prikazanih šeg in navad ter dodatne programske ponudbe bomo turistu pričarali prijeten oddih oz nepozabna doživetja pri nas v selški dolini.

 
Vizija v kulturi:

Sodelovati v razvoju  na področju kulture v Občini Železniki in z vsemi možnimi sredstvi in dejanji slediti strategiji. Skušali bomo sodelovati z vsemi kulturnimi društvi, spodbujati delovanje in ustvarjanje društev in samostojnih umetnikov oz. delavcev v kulturi. Naša želja je, da se v naši občini razvija plesna, glasbena, folklorna,  baletna, gledališka, slikarska, fotografska, lutkovna in muzejska dejavnost za katero smo tudi posredno skupaj z Muzejskim društvom odgovorni. Naš cilj je, da postane muzejska dejvanost v naši občini bolj prepoznavna in da vzporedno s tem zvišujemo tudi odstotek obiskovalcev/turistov v našem muzeju. Nudili bomo tudi močno podporo štirim svečanim proslavam ob naših največjih državnih oz občinskih praznikih.

 
Vizija pri delu z mladino in mladinskih dejavnostih:

Pripraviti strategijo razvoja na področju mladinskih dejavnosti v Občini Železniki. Zagotoviti kvaliteten program v MCŽ, kjer se bo mladina lahko aktivno udejstvovala in uresničevala svoje želje po razvoju. Pomagati mladini pri organizaciji določenih dogodkov, jim stati ob strani in jih spodbujati k zdravem načinu življenja. Omogočiti jim razvoj in vključevanje v smeri vseh treh zgoraj omenjenih področij, kjer se bo lahko vsak našel. Naš cilj je, da omogočimo mladini enakovredno umestitev s svojim delom, z novimi produkti v občinski okoliš in da v svoje delo čimbolj vključujejo in pripravljajo aktivnosti za osnovnošolske ali še mlajše otroke!