Loading...

Oglasni pano

OGLASNI PANO

Pogoji uporabe plakatnega mesta na kozolcu

 

Oglaševanje prireditev

Za termin in postavitev plakata se organizator prireditve dogovori na Turistično informacijskem centru Železniki, Na plavžu 58, 4228 Železniki, turizem@jzr.si, 04 51 47 356,  

Prednost uporabe plakatnega mesta imajo domača društva. Upošteva se vrstni red dogovora z organizatorji.

Na voljo so tri plakatna mesta. Eno je v Selcih ter dve v Železnikih, pri čemer je eno v smeri Selc (št. 1)  in drugo v smeri Sorice (št. 2). Organizator prireditve lahko zaprosi za vse tri samo v primeru da ni drugega organizatorja, ki bi želel v istem terminu oglaševati.

Plakati lahko visijo en teden pred prireditvijo, v primeru da je plakatno mesto nezasedeno lahko tudi dalj časa.

Pripravo in postavitev ter vzdrževanje plakata zagotovijo organizatorji sami. Papirnati plakati se nalepijo na pripravljeno desko, pred tem se platno, ki prekriva oglasno mesto obrne na zadnjo stran kozolca. Po končanem oglaševanju plakata ni potrebno odstraniti z deske, ampak se prekrivno platno obrne na pravo stran.

Organizator mora najkasneje v enem dnevu po končani prireditvi prekriti plakat nazaj s platnom, ki ga je ob postavitvi obrnil na zadnjo stran.

Plakati v Železnikih morajo biti dimenzij: dolžina 270 cm, višina 190 cm.

Plakati v Selcih morajo biti dimenzij: dolžina 300 cm, višina 200 cm. 

Za oglaševalce, ki imajo sedež izven občine Železniki se oglaševanje plača po ceniku.

Nameščanje plakatov brez predhodnega dogovora s Turistično informacijskim centrom Železniki ni dovoljeno.

Neodobreni plakati bodo odstranjeni kakor tudi plakati, ki bodo oglaševani izven dovoljenega oglasnega prostora na svojih panojih in stroški dela zaračunani oglaševalcem.

Za društva iz občine Železniki je oglaševanje brezplačno le v primeru, če se držijo zgornjih pravil. V kolikor plakat teden dni po poteku dogodka ni odstranjen (oziroma prekriti s platnom Selška dolina) se zaračuna enkratna odstranitev oglasa, ki znaša 50,00 € + 22 % DDV = 61,00 €

 

Stalno oglaševanje

V primeru da je oglasni prostor nezaseden sta plakatni mesti na voljo podjetnikom, društvom, ustanovam ali posameznikom, ki bi želeli stalno oglaševanje. Stalno oglaševanje bo zagotovljeno z naše strani in zaračunano po ceniku na dan ko bo oglas viden. Stalni oglasi morajo biti narejeni na platnu, da bodo obstojni in kvalitetno pritrjeni. Glede velikosti platna in načina pritrditve se dogovorimo ob podpisu pogodbe za reklamiranje. 

 

Cenik

Cenik najema enega plakatnega mesta za oglaševanje prireditev :

  • društva, ki imajo sedež v občini Železniki:                            brezplačno
  • društva, ki imajo sedež izven občine Železniki                     18,85 € + 22 % DDV = 23,00  € / teden
  • Komercialno oglaševanje za eno plakatno mesto                 3,9 € + 22 % DDV = 5,00  € / dan + izobešanje

  • Izobešanje plakata na plakatno mesto                                  15,6 € + 22 % DDV = 20,00 €

 

! NAVODILA ZA LEPLJENJE PLAKATA 

Plakat mora biti pred lepljenjem OBVEZNO MOKER, nekaj časa namočen v vodo, zato da se potem, ko se posuši, zravna. Ob lepljenju je potrebno paziti, da ne nastajajo mehurji zraka. Z mačkom, letvijo ali z rokami jih je možno iztisniti ven na robovih. Plakat je potrebno nalepiti do vse roba. Uporaba sponk, lepilnih trakov je prepovedana. 


Plakatno mesto št. 1 smer Železniki - Selca


Plakatno mesto št. 2 smer Selca- Železniki