Loading...

Center medgeneracijskega učenja

CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA

Partnerji v projektu: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, Vrtec pri OŠ Žiri, Javni zavod Ratitovec

Vrednost celotnega projekta:  70.339,84 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 54.536,81 €

Trajanje projekta: 1. januar 2019 – 30. maj 2020

Cilj projekta:

Vključenost ljudi različnih generacij v programe medgeneracijskega učenja, ki bi se s svojimi izkušnjami in znanjem dopolnjevali pri učenju kakovostnih in raznovrstnih vsebin, ki jih potrebuje lokalno okolje. Omogočiti podeželskemu prebivalstvu boljšo dostopnost do programov medgeneracijskega učenja, kar bo prispevalo k dvigu kakovosti življenja, doprineslo k dvigu samopodobe, ohranjanju občutka pomembnosti in koristnosti ter zmanjševanju osamljenosti.

Povzetek: 

V treh občinah (Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki) bomo v okviru projekta CMU organizirali različne dejavnosti medgeneracijskega učenja.  Prebivalcem različnih generacij na podeželju bomo omogočili, da pridobijo novo znanje, oz. svoje znanje in izkušnje, še posebej tradicionalna znanja tega področja, posredujejo drugim generacijam kot mentorji.  Prebivalce občin bomo osveščali o pomembnostih prenosa znanja v vseh življenjskih obdobjih, torej o pomembnosti medgeneracijskega učenja, o možnostih izobraževanja in usposabljanja. Tako bodo občani lahko prepoznali nekatere prednosti takega učenja, kot so izmenjava izkušenj, druženje in širjenje socialne mreže. Udeleženci pa bodo lahko tudi sami predlagali programe in vsebine, ki se jim zdijo pomembne, jih potrebujejo za svojo osebno in poklicno rast ali pa bi jih potrebovalo lokalno okolje za boljše življenje in delovanje v skupnosti.

Aktivnosti:

 • ugotavljanje in analiza potreb po vsebinah medgeneracijskega učenja,
 • načrtovanje in priprava programov,
 • promocija programov medgeneracijskega učenja,
 • organizacija medgeneracijskih dogodkov, usposabljanj in izobraževanj,
 • individualno svetovanje za programe medgeneracijskega učenja,
 • izvedba in spremljanje programov medgeneracijskega učenja.

Rezultati:

 • analiza potreb po vsebinah medgeneracijskega učenja
 • promocija medgeneracijskega učenja,
 • vključevanje mentorjev in izvajalcev različnih starosti in znanj, zanimivih za druge generacije,
 • vključevanje ranljivih skupin v aktivno sodelovanje pri medgeneracijskih dogodkih,
 • nakup opreme za potrebe medgeneracijskih dogodkov pri dveh partnerjih,
 • medgeneracijsko druženje on boljša povezanost med generacijami,
 • 400 izobraževalnih ur medgeneracijskih dogodkov, usposabljanj in izobraževanj na strokovnem in splošnem področju, ki se jih bo udeležilo skupaj 300 udeležencev.

Kontakti:

Ljudska univerza Škofja Loka, T: 04 506 13 60, jaka.subic@lu-skofjaloka.si

OŠ Ivan Tavčar Gorenja vas, T: 04 507 01 00, e-naslov: pomocnik@os-ivantavcar.si,

Vrtec pri OŠ Žiri, T: 04 505 08 11, e-naslov: vrtec@osziri.si

Javni zavod Ratitovec, T: 04 510 04 10, e-naslov: info@jzr.si


 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.