Loading...

Igrifikacija starih mestnih jeder Škofje Loke in Železnikov

IGRIFIKACIJA STARIH MESTNIH JEDER ŠKOFJE LOKE IN ŽELEZNIKOV

Igrifikacija starih mestnih jeder Škofje Loke in Železnikov

Partnerji v projektu: Zadruga Lokatur, Javni zavod Ratitovec

Vrednost celotnega projekta: 92.103,91 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 67.707,61 €

Trajanje projekta: 1. januarja 2019 - 1. marca 2020

Cilj

Cilj projekta je vzpostavitev novega inovativnega turističnega produkta, ki bo doprinesel k razpoznavnosti lokalnega območja.

Povzetek

Z operacijo Igrifikacija starih mestnih jeder Škofje Loke in Železnikov se bo vzpostavil nov turistični produkt oziroma storitev za obiskovalce Škofje Loke in Železnikov. Partnerja na projektu, Zadruga Lokatur in Javni zavod Ratitovec, se zavedata lokalnih potencialov in potreb, zato sta se odločila oblikovati nov inovativen turistični produkt, ki bo doprinesel k širši razpoznavnosti lokalnega okolja. Razvili se bosta dve poti, ena v Železnikih in ena v Škofji Loki, ki bosta temeljili na principih novih turističnih trendov, kot so "soba pobega", "lov na zaklad" in "pripovedovanje zgodb". Obiskovalci bodo z aktivnim sodelovanjem, osebnim izkustvom in spoznavanjem doživeli in spoznali lokalno okolje na njim zanimivejši način. Poti bosta temeljili na resničnih zgodovinskih dejstvih in lokalnih legendah. S promocijo obeh poti se bo povečalo število domačih in tujih obiskovalcev ter doprineslo k oživitvi obeh starih mestnih jeder. Zanimivi pa ne bosta samo za obiskovalce ampak tudi za lokalno prebivalstvo, saj bosta popestrili dogajanje v mestnih jedrih ter tako pripomogli k razvoju mest.

Aktivnosti: 

Operacija je razdeljena na dve fazi v katerih bodo potekale sledeče aktivnosti:

 • postavitev poti za izvedbo igrifikacije starih mestnih jeder Škofje Loke in Železnikov,
 • promocija sofinancerjev, operacije in njenih rezultatov,
 • vodenje in koordinacija operacije,
 • izvedba poti,
 • promocija in trženje poti,
 • nadaljnji razvoj.

Rezultati

 • bogatejša, nadgrajena in povezana turistična ponudba
 • dve poti za izvedbo igrifikacije starih mestnih jeder Škofje Loke in Železnikov
 • vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje med partnerji
 • novo delovno mesto

Kontakti

 • Zadruga Lokatur, turistična zadruga, z.o.o., socialno podjetje
 • Javni zavod Ratitovec, T: 04 51 00 410, e-naslov: info@jzr.s

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.