Loading...

Impresije

IMPRESIJE

Impresije Škofjeloškega

Partnerji v projektu: Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina, Javni zavod Ratitovec, Loški muzej Škofja Loka, Občina Žiri, Razvojna agencija Sora d.o.o.

Vrednost celotnega projekta: 84.148,30 EUR 

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 66.869,62 EUR

Trajanje projekta: 1. junij 2018 - 30. oktober 2019

Cilj

Cilj projekta je obogatiti turistično ponudbo škofjeloškega s poudarkom na ohranjanju in prenašanju kulturne dediščine in tradicionalnih znanjih na mlajše rodove. S povečano promocijo in skupnim trženjem pa se bo dosega tudi večja prepoznavnost na širšem območju.

Povzetek

Preko prejšnjih projektov se je že oblikovala transverzala muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem s katero so se kulturni centri in muzeji povezali, vendar pa je potrebno še nadgraditi z inovativnimi pristopi in novimi tehnologijami. Kulturna dediščina na območju je zelo bogata in potrebno jo je približati širši publiki ter s tem povečati zavedanje o pomenu kulturne dediščine. Projekt Povezano k trženju in promociji muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem pomeni nadgradnjo obstoječe turistične ponudbe, ohranitev tradicionalnih znanj ter razvit pristop skupne promocije in trženja. Oblikovale se bodo privlačne in zanimive vsebine za različne ciljne skupine, prilagodila se bo sama animacija in vodenje ter interaktivno obogatilo razstave. Za povečanje števila obiskovalcev se bo okrepila promocija na različnih družbenih in socialnih omrežjih, lokalnih medijih in spletnih straneh.

Aktivnosti

Faza 1 traja od 1. junija 2018 do 31. januar 2019 in Faza 2 od 1. december 2018 do 30. oktober 2019.

V času obeh faz se bodo odvile naslednje aktivnosti:

§nadgraditev pedagoškega programa v Šubičevi hiši;

§oblikovanje novega pedagoškega programa o Rupnikovi liniji in Visoka domačija pripoveduje (priprava programa in oblikovanje zgibank);

§ohranjanje in predstavitev dediščine Žirovske klekljane čipke (priprava avdio vodičev, natis in izdaja učbenika klekljanja ter usposabljanje za digitalno oblikovanje čipk);

§izdelava koncepta postavitve stalne muzejske zbirke: Klekljana čipka v žirovski kotlini (nakup eksponatov in postavitev razstave);

§nadgradnja učnih uric v Muzeju Železniki (priprava programa, tisk brošur, kataloga in knjižice z vzorci);

§dokumentiranje rokodelskega znanja in digitalizacija vsebin;

§vzpostavitev sistema promocije in trženja za dolgoročno sodelovanje partnerjev, spletna promocija in promocija v lokalnih medijih;

§oblikovanje in izdelava družabne igre;

§promocijski video skupnega produkta - muzejske transverzale.

Rezultati

§Vzpostavljen skupen sistem trženja in promocije z vzpostavitvijo nove zaposlitve.

§Razviti nov program v muzejih in kuturnh centrih.

§Nadgrajeni pedagoški programi v muzejih in kulturnih centrih.

Kontakti:

§Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina, e-naslov: zavod@poljanskadolina.si

§Javni zavod Ratitovec, T: 04 51 00 410; e-naslov: info@jzr.si

§Loški muzej, T: 04 51 70 400; e-naslov: info@loski-muzej.si

§Občina Žiri, T: 04 50 50 700; e-naslov: občina.ziri@ziri.si

§Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si