Loading...

Interaktivno in sodobno

INTERAKTIVNO IN SODOBNO

Partnerji v projektu: Javni zavod Ratitovec, Občina Žiri, Muzejsko društvo Žiri, Razvojna agencija Sora

Vrednost celotnega projekta: 97.663,31 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 71.241,88 €

Trajanje projekta: 1. 6. 2021 – 31.11.2022

Cilj

Dolgoročni cilj operacije je obogatiti turistično ponudbo škofjeloškega podeželja s poudarkom na skupni zgodovini, kulturni dediščini in tradicionalnih znanjih. Z vključitvijo lokalnih prebivalcev v aktivne oglede naših ustanov, poskrbeti za ohranjanje in prenašanje dediščine – znanj in praks – na mlajše rodove. S povečano promocijo doseči boljši obisk v muzejih ter z razširitvijo zbirk na druge lokacije vplivati na  večjo prepoznavnost naših podeželskih muzejev v širšem območju

Z obogatitvijo in nadgradnjo obstoječih programov muzejev želimo izboljšati turistično ponudbo na Škofjeloškem in jo prilagoditi ciljnim skupinam.  V Muzeju Železniki in Muzeju Žiri vzpostaviti novi stalni zbirki, ki bosta atraktivni za področje turizma in kulture, ju predstaviti z uporabo digitalne tehnologije (dotikalni ekran, virtualne zbirke, multimedijski portal Muzejskega društva Žiri) in s skupno promocijo in trženjem obstoječih in dopolnjenih programov (kataloga obeh muzejskih zbirk, razglednice, skupna promocija in trženje preko facebooka, spletnih strani, lokalnih medijev) povečati dostopnost muzejskih vsebin širši javnosti.

Povzetek

Varstvo kulturne dediščine in njena predstavitev širši publiki je stalna skrb muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem. S strokovnega vidika so te ustanove visoko kvalitetne in prizadevne, imajo dolgo tradicijo delovanja. Vedno znova pa ugotavljamo, da se kot šibka točka pojavlja skromna sposobnost trženja in promocije njihove bogate ponudbe. Želeli bi si več obiskovalcev, več zanimanja za kulturno dediščino in večjo odmevnost prireditev oziroma celotne ponudbe.

Partnerji projekta “Interaktivno in sodobno” smo se že v preteklih letih neposredno ali posredno povezovali preko CLLD projektov (Kjer domujejo zgodbe, Impresije Škofjeloškega) z namenom vzpostavitve povezanega sistema trženja. Začeto nalogo želimo nadaljevati na način, da bi z uporabo sodobnih medijev še povečali svojo prisotnost oziroma pojavljanje v svetovnem spletu ter ponudbo muzejev dopolnili  z digitalnimi produkti.

Aktivnosti

V fazi 1, ki  traja od 1.6.2021 do 20.9.2022 in v fazi 2 traja od 21.6.2022 do 31.11.2022 se bodo odvile aktivnosti:

Priprava in postavitev nove stalne muzejske zbirke Šport v Selški dolini v Športni dvorani Železniki (raziskava, zbiranje podatkov: gradiva, fotografij, dokumentacija, priprava besedil, lektoriranje, priprava gradiva za muzejsko razstavo, oblikovanje razstave)

Vsebine, vezane na olimpijski del razstave: predstavitev olimpijcev iz Selške doline, izdelava in postavitev olimpijskega kažipota ob Športno dvorano Železniki  in 'olimpijske ure'

Priprava gradiva in izdaja kataloga Šport v Selški dolini

Postavitev muzejske zbirke Klekljana čipka v Žirovski kotlini v Muzeju Žiri

Digitalizacija gradiva zbirk: Šport v Selški dolini in Klekljana čipka v Žirovski kotlini in namestitev na digitalne zaslone ter na spletno stran Muzeja Železniki

Vzpostavitev CMS multimedijskega portala v Žireh

Promocija in trženje (spletne strani, družbena omrežja, lokalni mediji, propagandni material, katalog razstav, poštne razglednice)

Rezultati

Nadgrajena ponudba Muzeja Železniki in Muzeja Žiri, obogatena s sodobnimi in interaktivnimi vsebinami;

Povečana prepoznavnost Muzeja Železniki in Muzeja Žiri v širši javnosti, popularizacija dediščine, povečano zanimanje za obisk lokalnih muzejev;

Povečana dostopnost muzejskih vsebin (virtualne zbirke, multimedijski spletni portal) in Doseganje večjega števila uporabnikov iz različnih ciljnih skupin (povečan obisk muzejev);

Dokumentiranje in ohranjanje dediščine.

Kontakti

Javni zavod Ratitovec, Otoki 9a, Železniki; E: info@jzr.si; W: www.jzr.si

Občina Žiri, Loška cesta 1, Žiri; E: obcina.ziri@ziri.si; W: www.ziri.si

Muzejsko društvo Žiri, Tabor 2, Žiri; E: olga.voncina@ziri.si; W: http://muzej-ziri.si

Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka; E: info@ra-sora.si; W: www.ra-sora.si

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Javni zavod Ratitovec, Otoki 9a, Železniki.


Obvestila in promocija

28.6.22 Obveščamo vas da je zbirka Šport v selški dolini v fazi izdelave, vitrina ki jo lahko vidite v avli športne dvorane je namenjena razstavljanju predmetov naših znanih športnikov.  Vas pa vabimo da nam dostavite različne informacije, fotografije, besedila in informacije, ki jih imate o različnih športih, ki bi se lahko tudi dotikale naše zbirke.  V avli je na voljo tudi letak z našimi podatki in iskanim materialom.  Hvala11.7.22  Obveščamo vas, da je zbirka Šport v Selški dolini v fazi izdelave. Zbirka bo vsebovala še veliko vsebin, zato vas vabimo, da nam dostavite različne informacije, fotografije, besedila in informacije, ki jih imate o različnih športnih vsebinah iz naše doline, ki bi se lahko dotikale naše zbirke. Prav danes smo prejeli zelo lepe predmete, enega od teh vam na letaku ki ga dobite na bazenu, v muzeju in v športni dvorani tudi predstavljamo.   Za info in o info v zvezi z zbirko se obrnite se prosim na nas:  tel: 04  510  04  10, e mail: info@jzr.si


18.8. Obveščamo vas, da je zbirka Šport v Selški dolini v fazi izdelave. Zbirka bo vsebovala veliko vsebin, zato vas vabimo, da nam dostavite različne informacije, o športnih vsebinah iz naše doline, ki bi se lahko dotikale naše zbirke. V okviru zbirke bo nastal olimpijski kažipot, olimpijski uri, razstavna vitrina, poštna razglednica, digitalna zbirka in katalog razstave. Prav danes smo prejeli zelo lepe predmete, enega od teh vam na letaku ki ga dobite na bazenu, v muzeju in v športni dvorani tudi predstavljamo.   Za info in o info v zvezi z zbirko se obrnite se prosim na nas:  tel: 04  510  04  10, e mail: info@jzr.si


19.9. Obveščamo vas, da zbirka Šport v Selški dolini lepo napreduje. Smo tik pred koncem, otvoritev le te bo konec novembra 2022.  Zbirka bo vsebovala veliko vsebin, zato vas še vedno  vabimo, da nam dostavite različne informacije, o športnih vsebinah iz naše doline. V okviru zbirke bosta  nastala olimpijska kažipota, olimpijski uri, razstavna vitrina, poštna razglednica, digitalna zbirka in katalog razstave. Danes je izšel nov letak katerega vsebina vam ponuja dve stari fotografiji naših najpriljubljenejših športov. Letak dobite na bazenu, v muzeju in v športni dvorani.   Za info in o info v zvezi z zbirko se obrnite se prosim na nas:  tel: 04  510  04  10, e mail: info@jzr.si
19.10. Obveščamo vas, da zbirka Šport v Selški dolini lepo napreduje. Smo tik pred koncem, otvoritev le te bo konec novembra 2022.  Zbirka bo vsebovala veliko vsebin, zato vas še vedno  vabimo, da nam dostavite različne informacije, o športnih vsebinah iz naše doline. V okviru zbirke bosta že v oktobru postavljena olimpijska kažipota pred športno dvorano. Kažipot z rumenimi smerniki prikazuje kraje  poletnih olimpijskih iger.  Vsak smernik prikazuje  smer kraja in letnico izvedbe poletnih olimpijskih iger. Podobno kažipot z modrimi smerniki prikazuje kraje, smeri in letnice zimskih olimpijskih iger. Z zeleno obrobljeni smerniki prikazujejo kraje olimpijskih iger, na katerih so sodelovali športniki  iz Selške doline.

Danes je izšel nov letak katerega vsebina vam ponuja dve stari fotografiji naših najpriljubljenejših športov. Letak dobite na bazenu, v muzeju in v športni dvorani.   Za info in o info v zvezi z zbirko se obrnite se prosim na nas:  tel: 04  510  04  10, e mail: info@jzr.si14.11. Obveščamo vas, da je zbirka Šport v Selški dolini bolj kot ne končana. V zadnjih dveh tednih novembra nas čakajo le še montaže izdelanih elementov. Kažipota stojita, potrebujeta le nekaj popravkov, izobesili bomo panoje naših olimpijcev, izobesili bomo olimpijski uri, natisnili bomo katalog in spominske razglednice. Predmete, ki imamo zbrane bomo dokončno postavili v vitrino in odlepili iz pleksi stekel zaščitne folije.  Lahko nas spremljate vsak dan. Digitalna zbirka se bo lahko dopolnjevala še vsa prihodnja leta. Tako, da bomo vedno veseli vaših materialov in dopolnitev. Z dnem 1.12. bo stolp zasijal v polni meri, saj smo ga osvetlili. Lahko ga boste občudovali tudi izza zaprtih vrat. Uradna otvoritev zbirke bo 22.12.22. 


Danes je izšel nov letak katerega vsebina vam ponuja dve stari fotografiji naših najpriljubljenejših športov. Letak dobite na bazenu, v muzeju in v športni dvorani.   Za info in o info v zvezi z zbirko se obrnite se prosim na nas:  tel: 04  510  04  10, e mail: info@jzr.si
Vabilo na otvoritev 

30.11.22 Obveščamo vas, da bo uradna otvoritev stalne športne zbirke; ŠPORT V SELŠKI DOLINI dne 22.12.2022 v športni dvorani Železniki
 


Objave in članki na temo projekta:


Zaključil se je projekt Interaktivno in sodobno - Razvojna Agencija Sora (ra-sora.si)

Ratitovška obzorja  (gorenjskiglas.si)

Ratitovška obzorja_20221007_64.pdf (gorenjskiglas.si)

Ratitovška obzorja_20220909_63.pdf (gorenjskiglas.si)

Ratitovska obzorja_20220610_62.pdf (gorenjskiglas.si)

Ratitovska obzorja_20220408_61.pdf (gorenjskiglas.si)

Ratitovska obzorja_20220218_60.pdf (gorenjskiglas.si)

Ratitovska obzorja_20211210_59.pdf (gorenjskiglas.si)

Interaktivno in sodobno - Razvojna Agencija Sora (ra-sora.si)

Domov (muzej-ziri.si)

Loški glas