Loading...

Emina romarska pot

EMINA ROMARSKA POT

Emina romarska pot povezuje kraje, ki so neposredno ali posredno povezani z življenjem delom in izročilom sv. Eme. Teče skozi kraje, kjer se je čaščenje sv. Eme ohranilo od srednjega veka pa vse do danes in zajema območja, ki so bila nekoč v Emini lasti in so tematsko povezana s sv. Emo. Poteka preko Koroške, Štajerske, Dolenjske in Gorenjske ter je povezana z istoimensko potjo v Avstriji (Hemmapilgerweg). Povezuje objekte, ki so bili zgrajeni na njeno pobudo ali na njenih posestvih, spomenike, v katerih je upodobljena, in kraje ter območja, od koder so ljudje množično romali in častili sv. Emo. Cilj romanja oz. središče čaščenja je grob sv. Eme v kripti stolnice v Krki (Gurk).

Ema Breško-Selška (rojena pred letom 995, umrla okoli leta 1045) je bila plemiškega rodu in je z možem grofom Wiljemom II. vladala ozemlju od Furlanije do Gornje Štajerske in od tam do Dolenjske. Kljub tragični smrti moža in obeh sinov ni izgubila vere, temveč je svoje življenje posvetila dobrodelnosti, skrbi za revne in ustanavljanju številnih župnij.

Emina romarska pot je razdeljena na 30 etap in je v Sloveniji dolga 687 km. Označena je kot pešpot in poteka po uveljavljenih poteh. V Selški dolini potekata 26. in 27. etapa. 

26. etapa: Kranj - Sveti Jošt nad Kranjem - Sv. Mohor - Kališe - Železniki (20,5 km, 6h 30min)

27. etapa: Železniki - Prtovč - Torka - Sorica - Soriška planina - Nemški rovt - Bohinjska Bistrica (26,7 km, 7h)

Žige dobite na naslednjih lokacijah:

št. 33 - Suša: Trgovina Škulj, Zali Log 10, 4228 Železniki

št. 39 - Železniki: Bazen Železniki, Na Kresu 25 4228 Železniki

št. 40 - Sorica: Gostišče Macesen, Spodnja Sorica 16, 4229 Sorica 

Več informacij in publikacije: Turistično informacijski center v Muzeju Železniki, Na plavžu 58. 4228 Železniki, turizem@jzr.si, 04 51 47 356, 051 458 010